Aktualitātes
Būvniecība
Būvmateriālu tirdzniecība - RBTC
Būvmateriālu ražošana karjeros
Autotransporta pakalpojumi
 
Meklēšana

AS "Siguldas Būvmeistars" Ilgtspējas indeksa novērtēšanā piedalās jau astoņus gadus. Un esam ieguvuši sudraba kategorijas novērtējumu.

AS "Siguldas Būvmeistars" savu darbību ir sertificējis atbilstoši starptautiski zināmiem standartiem - ISO 9001:2015 Kvalitātes vadības sistēma, OHSAS 18001:2007 Arodveselības un darba drošuma pārvaldības sistēma un ISO 14001:2015 Vides pārvaldības sistēma.

Būvmeistara jaunumi
Būvmeistara jaunumi

 

LAT

RUS

ENG

 

Sākums >> Aktualitātes >> Būvmeistara jaunumi


Esam saņēmuši atzinības rakstu būvniecības skatē "Gada labākā būve Latvijā 2017"


28. martā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā tika godināti Latvijas labākie būvnieki. Svinīgā un gaišā atmosfērā noslēdzās septiņpadsmit Latvijas būvniecības nozares sabiedrisko organizāciju organizētā skate „Gada labākā būve Latvijā 2017”.

Ielikts: 05.04.2018
Lasīt tālāk


 

AS "Siguldas Būvmeistars" darba laiki Lieldienās


Cienījamie klienti!
Informējam Jūs par mūsu uzņēmuma darba laikiem Lieldienās no 30.03.2018. līdz 02.04.2018.

AS "Siguldas Būvmeistars" birojs Siguldā, Gāles ielā 27 būs slēgts.

Dolomīta šķembu karjers "Tūrkalne" būs slēgts.


RBTC "Gāles Nams" darba laiki:
piektdien 30.martā - SLĒGTS
sestdien 31.martā - 9:00-18:00
svētdien 1.aprīlī - SLĒGTS
pirmdien 2.aprīlī - SLĒGTS

Vēlam visiem priecīgas, gaišas un saulainas Lieldienas!

Ielikts: 23.03.2018
Lasīt tālāk


 

Akcionāru sapulce


Akciju sabiedrības „Siguldas Būvmeistars” valde paziņo, ka 2018.gada 20.aprīlī plkst. 17.00 Siguldā, Gāles ielā 27 AS „Siguldas Būvmeistars” birojā 2.stāvā notiks kārtējā akcionāru sapulce.

Ielikts: 20.03.2018
Lasīt tālāk


 

AS “Siguldas Būvmeistars” ir iesaistījusies ESF projekta «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» realizācijā


Projekta numurs: Nr. 8.5.1.0/16/I/001.
Projekta realizācijas laiks: 2017. gada 27.Janvāris līdz 2023. gada 31. augustam.
Projekta mērķis ir palielināt kvalificētu izglītības iestāžu izglītojamo skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai darba devēja vadītās praktiskās mācībās un mācību praksēs.
Projekta mērķa grupa ir izglītības iestāžu izglītojamie, kas mācās profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības programmās.
Projekta kopējās izmaksas ir 20 572 986.00 EUR, no kurām 85% ir ESF, bet 15% ir Latvijas valsts budžeta finansējums.

Ielikts: 06.07.2017
Lasīt tālāk


 

AS "Siguldas Būvmeistars" jau astoto gadu pēc kārtas piedalās Ilgtspējas Indeksa noteikšanā


AS "Siguldas Būvmeistars" jau astoto gadu pēc kārtas piedalās Ilgtspējas Indeksa noteikšanā. Šogad līdzīgi kā iepriekšējos gados esam saņēmuši Sudraba kategorijas novērtējumu.
Līdztekus Ilgtspējas indeksa novērtējumam esam arī saņēmuši Ģimenei draudzīga komersanta statusu, ko piešķir Labklājības ministrija.

Ielikts: 20.06.2017
Lasīt tālāk


 

AS “Siguldas Būvmeistars” ir uzņēmums, kurš aktīvi rūpējas arī par vides aizsardzību. Mums ir svarīga mūsu apkārtējā vide, tās sakārtošana, kā arī nepiesārņošana


Esam ieviesuši un uzturam mūsu uzņēmumu vides aizsardzības standartu ISO 14001:2015 ar nepārtrauktu enerģijas patēriņa izvērtēšanas procesu.
Mēs esam izvērtējuši visus ar mūsu uzņēmuma darbību saistošos vides aspektus un riskus.
Esam izstrādājuši instrukcijas un zinām, kā rīkoties ārkārtas situācijās.
Mēs šķirojam atkritumus un par šķirošanu izglītojam mūsu darbiniekus. Mēs nodalām un nododam bīstamos atkritumus, lai tie nenonākti apkārtējā vidē

Ielikts: 04.04.2017
Lasīt tālāk


 

AS "Siguldas Būvmeistars" 2016.gada bilance un peļņas - zaudējumu aprēķins


AS "Siguldas Būvmeistars" 2016.gada bilance un peļņas - zaudējumu aprēķins:
2016.g. bilance

Ielikts: 15.03.2017
Lasīt tālāk


 

20.februārī veiksmīgi aizvadījām ISO 9001, OHSAS 18001 un ISO 14001 uzraudzības auditus


Šī gada 20.februārī pie mums kā ik gadus viesojās SIA “Bureau Veritas Latvia” auditori, lai veiktu mūsu Uzņēmuma integrētās vadības sistēmas auditu. Šoreiz tikai veikti ISO 9001:2005 un OHSAS 18001:2007 uzraudzības auditi, bet mūsu Vides pārvaldības sistēma tika sertificēta atbilstoši ISO 14001:2015 standartam un papildināta ar nepārtrauktu enerģijas patēriņa izvērtēšanas procesu atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 26.jūlija noteikumiem Nr. 487 “Uzņēmumu energoaudita noteikumi”

Ielikts: 14.03.2017
Lasīt tālāk