Aktualitātes
Būvniecība
Būvmateriālu tirdzniecība - RBTC
Būvmateriālu ražošana karjeros
Autotransporta pakalpojumi
 
Meklēšana

AS “Siguldas Būvmeistars” Ilgtspējas indeksa novērtēšanā ir ieguvis sudraba kategorijas novērtējumu.

AS "Siguldas Būvmeistars" savu darbību ir sertificējis atbilstoši starptautiski zināmiem standartiem - ISO 9001:2015 Kvalitātes vadības sistēma, OHSAS 18001:2007 Arodveselības un darba drošuma pārvaldības sistēma un ISO 14001:2015 Vides pārvaldības sistēma.

Būvmeistara jaunumi
Būvmeistara jaunumi

 

LAT

RUS

ENG

 

Sākums >> Aktualitātes >> Būvmeistara jaunumi


Izīrējam biroja telpas Siguldā, Gāles ielā 27


Izīrējam biroja telpas Siguldā, Gāles ielā 27. Sīkāka informācija pa tālruni 29266969. E-pasts: janis.purgailis@buvmeistars.lv

Ielikts: 07.05.2013
Lasīt tālāk


 

Lielā talkā ir aizvadīta un pavasaris ir sagaidīts. Un arī AS „Siguldas Būvmeistars” ir aktīvi ķēries klāt būvdarbiem Siguldā


Šovasar mums ir daudz darāmā. Esam uzsākuši darbus Laurenču skolā. Aprīlī ir pabeigti demontāžas darbi, ir demontētas vecās grīdas, durvis, daļēji starpsienas, kā arī vecie inženiertīkli. Kopīgi ar jauno skolas direktori ir izstrādāts un saskaņots jauno inženiertīklu projekts. Uzsākta jauno grīdu izbūve, jauno inženiertīklu - apkures, ūdens, kanalizācijas elektrības un vājstrāvas tīklu izbūve.
Uzsākti jauno starpsienu izbūves un apdares darbi.

Maijā ir esam ieplānojuši pabeigt grīdu un inženiertīklu izbūvi, kā arī turpināsim iekšējās apdares darbus.

Esam uzsākuši arī sagatavošanas darbus jaunā bērnudārza būvniecībai Siguldā, Skolas ielā 5.

Aprīlī esam veikuši zemesgabala inženiertopogrāfisko uzmērīšanu, kā arī ģeoloģisko izpēti. Sadarbojoties ar Domes amatpersonām ir tiek veikti projektēšanas darbi.

Ielikts: 07.05.2013
Lasīt tālāk


 

Paziņojums par sabiedrisko apspriešanu


AS “Siguldas Būvmeistars” informē par sākotnējo sabiedrisko apspriešanu derīgo izrakteņu ieguvei atradnēs „Kalnagrāvīši” (10,7 ha) un „Ārēni” (19,59 ha) Ropažu novadā.

Atradnes izstrādās AS “Siguldas Būvmeistars”, reģ. Nr. 40003047821, adrese: Gāles iela 27, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150.

Paredzētās darbības vietas atrodas Ropažu novadā, zemes gabalos „Kalnagrāvīši” (kadastra Nr.8084 017 0012, kopplatība 14.67 ha) un „Ārēni” (kadastra Nr.8084 017 0053, kopplatība 27.28 ha).

Vides pārraudzības valsts birojs 2010.gada 28.janvārī pieņēmis lēmumu Nr.24 „Par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu”.

Paredzētās darbības sākotnējā sabiedriskā apspriešana notiks Ropažu novada pašvaldības ēkā, Sporta iela 1, Ropaži, 15.05.2013. plkst.14.00.

Ielikts: 30.04.2013
Lasīt tālāk


 

AS "Siguldas Būvmeistars" veic darbus ar augstspiediena iekārtām FALCH T25un DYNAJET 500th


Šīs iekārtas ir jaudīgākās ūdens augstspiediena iekārtas Latvijā, kas darbus veic bez ķimikāliju vai abrazīvu izmantošanas, tādējādi darbu padarot kvalitatīvāku, ātrāku un lētāku.

Iekārtas darbojas ar dīzeļdzinēju palīdzību, tādēļ tās ir pilnībā mobilas.

Ielikts: 23.04.2013
Lasīt tālāk


 

Esam uzsākuši būvēt nākošo – jau piekto daudzdzīvokļu māju mūsu Siguldas Māju kvartālā


Aprīlī esam ielikuši pamatus un uzsākuši piektās daudzdzīvokļu mājas būvniecību. Māju būvēsim četros stāvos. Mājā būs 12 trīsistabu dzīvokļi. Četri dzīvokļi būs divstāvīgi, savukārt pārējie astoņi būs vienstāvīgi. Šī māja pēc projekta ir paredzēta identiska jau esošajai 12 dzīvokļu mājai Dzērveņu ielā 7.

Paredzēts, ka pirmie iedzīvotāji jaunajos dzīvokļus varēs sākt dzīvot jau šā gada nogalē.

Sīkāka informācija par dzīvokļu iegādi un īri ir atrodama mūsu mājas lapā www.siguldasmajas.lv

Nāc dzīvot Siguldā!

Ielikts: 19.04.2013
Lasīt tālāk


 

AS „Siguldas Būvmeistars” būvēs jaunu bērnudārzu Siguldā


Esam noslēguši līgumu ar Siguldas novada Domi par jauna bērnudārza būvniecību Siguldā, Skolas ielā 5.

Projekta gaitā tiks veikti visi nepieciešamie zemes darbi, uzbūvēts jauns bērnudārzs, izbūvēti ārējie tīkli, kā arī veikti labiekārtošanas darbus.

Jaunajā bērnudārzā būs sešas grupiņas, kurās varēs uzturēties līdz 144 bērni un strādās aptuveni 20 darbinieki. Pirmsskolas izglītības iestādei izmantots bērnudārza „Ieviņa” tehniskais projekts.

Uz doto brīdi esam uzsākuši objekta projektēšanas darbus un būvniecību plānojam uzsākt šī gada jūnijā un pabeigt 2014.gada janvārī.

Ielikts: 15.04.2013
Lasīt tālāk


 

Esam noslēguši līgumu ar Siguldas novada Domi par Skolas ēkas Laureņču ielā 7 vienkāršotās renovācijas darbiem


Līgums paredz skolas ēkas iekštelpu vienkāršoto renovāciju. Līguma ietvaros tiks nomainīts viss grīdas segums, grīdas tiks betonētas un pārklātas ar linoleju.

Tiks veikti arī demontāžas darbi, nojaucot vairākas starpsienas, telpas padarot plašākas un ērtākas. Tiks pilnībā pārbūvēti sanitārie mezgli.

Ielikts: 15.04.2013
Lasīt tālāk


 

AS "Siguldas Būvmeistars" iegūst 3.vietu konkursā "Gada labākā būve Latvijā 2012" nominācijā "Inženierbūve" un saņem 2 atzinības rakstus


22.martā svinīgā pasākumā tika godināti Latvijas Būvnieku asociācijas organizētās ikgadējā konkursa „Gada Labākā Būve Latvijā 2012” laureāti, kā arī tika sveikti žurnālu Latvijas arhitektūra un Latvijas būvniecība rīkotā konkursa „Gada būvinženieris Latvijā 2012” laureāti.

AS „Siguldas Būvmeistars” šajā skatē ieguva vairākas godalgas.

Ieguvām 3.vietu nominācijā „Inženierbūve” par objektu „Ūdens kvalitātes uzlabošana, ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, ūdens sagatavošanas un attīrīšanas iekārtu izbūvē Baltinavas novada, Baltinavas ciemā”. Pasūtītājs: Baltinavas novada dome. Projektētājs: SIA "Santilts". Galvenais būvuzņēmējs: AS „Siguldas Būvmeistars”. Darbuzņēmēji: SIA „Mores Konstrukcijas”, SIA „Kombi – D”, SIA „Watex”. Būvuzraugs: Vilnis Kantiševs.

Ieguvām arī divus atzinības rakstus.

Ielikts: 25.03.2013
Lasīt tālāk