Aktualitātes
Būvniecība
Būvmateriālu tirdzniecība - RBTC
Būvmateriālu ražošana karjeros
Autotransporta pakalpojumi
 
Meklēšana

AS "Siguldas Būvmeistars" Ilgtspējas indeksa novērtēšanā piedalās jau astoņus gadus. Un esam ieguvuši sudraba kategorijas novērtējumu.

AS "Siguldas Būvmeistars" savu darbību ir sertificējis atbilstoši starptautiski zināmiem standartiem - ISO 9001:2015 Kvalitātes vadības sistēma, OHSAS 18001:2007 Arodveselības un darba drošuma pārvaldības sistēma un ISO 14001:2015 Vides pārvaldības sistēma.

Būvmeistara jaunumi
Būvmeistara jaunumi

 

LAT

RUS

ENG

 

Sākums >> Aktualitātes >> Būvmeistara jaunumi


Būvēsim ūdensvada un kanalizācijas tīklus Siguldā


21.februārī AS „Siguldas Būvmeistars” noslēdz divus līgumus ar SIA „Saltavots” par „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecību Siguldā” 1.un 2. Iepirkuma daļu, identifikācijas numuru SA2011 04 (Nr.24 un Nr.25).

Projekta gaitā ir plānots izbūvēt jaunus kanalizācijas pašteces tīklus, kā arī jaunus ūdensvada tīklus kopumā 14 km garumā.

Darbus plānojam pabeigt līdz 2013.gada beigām

Ielikts: 29.02.2012
Lasīt tālāk


 

Esam noslēguši līgumu par darbiem Baltinavā


2012.gada 1.februārī esam noslēguši līgumu par Ūdenskvalitātes uzlabošanas, ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, ūdens sagatavošanas un attīrīšanas iekārtu izbūve ERAF līdzfinansētā projekta Nr.3DP/3.3.1.1.0/09/APIA/CFLA/108 „Ūdenssaimniecības attīstība Baltinavas novada Baltinavas ciemā”.
Pasūtītājs šajā objektā ir Baltinavas novada dome.
Projekta gaitā izbūvēsim jaunu ūdens atdzelžošanas staciju, notekūdens attīrīšanas staciju, kā arī jaunus ūdens un kanalizācijas tīklus.
Darbus plānojam pabeigt līdz 2012.gada augustam.

Ielikts: 14.02.2012
Lasīt tālāk


 

Esam veiksmīgi aizvadījuši Uzņēmuma vadības sistēmas pārsertifikācijas un uzraudzības auditu


15.decembrī AS „Siguldas Būvmeistars” aizvadīja kārtējo Bureau Veritas auditu. Šajā reizē pie mums ciemojās pieci Bureau Veritas auditori – Juris Rotbahs, Jānis Kociņš, Indra Kārnupa, Harijs Bernāns un Andris Trifanovs.

Audita laikā tika veikts Kvalitātes vadības sistēmas ISO 9001:2009 pārsertifikācijas audits un uzraudzības auditi Vides pārvaldības sistēmai ISO 14001:2004 un Arodveselības un darba drošuma pārvaldības sistēmai OHSAS 18001:2007.

Ielikts: 10.02.2012
Lasīt tālāk


 

RBTC "Gāles Nams" aicina visus interesentus uz semināru


Seminārs tiek piedāvāts sadarbībā ar Knauf Insulation.
Semināra laikā būs iespēja iegūt plašāku informāciju par Knauf minerālvati ar ECOSE tehnoloģiju.
Tiksimies Gāles Namā
Otrdien, 24.janvārī no 17:00 līdz 19:00.

Ielikts: 19.01.2012
Lasīt tālāk


 

Esam pabeiguši Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcijas darbus Krimuldā


Būvniecības gaitā tika izbūvēti jauni kanalizācijas tīkli 1971m garumā, izveidoti divi dūņu lauku, divi komplekti ar bioblokiem, kā arī izbūvētas 3 kanalizācijas sūkņu stacijas. Tika izbūvēta arī rūpnieciskā ražošanas ēka.

Darbi tika veikti laika posmā no 2011.gada februāra līdz 2011.gada decembrim.

Paldies pasūtītājam SIA „Saltavots” par veiksmīgo sadarbību. Paldies mūsu darbiniekiem un apakšuzņēmējiem par darbu šajā objektā.

Ielikts: 27.12.2011
Lasīt tālāk


 

Norisinās aktīva privātmāju būvniecība Siguldas Māju kvartālā


Čakli strādājam Siguldas Māju kvartālā pie mūsu pirmajām dvīņu mājām.

Uz doto brīdi mājas ir pilnībā uzbūvētas un pabeigti ārējie darbi. Viena privātmāja ir atradusi savu saimnieku un šajā mājā aktīvi strādājam pie iekšējās apdares.

Otra māja vēl gaida savu jauno saimnieku.

Mājas kopējā platība ir 150m2. Mājas ir siltas un energoefektīvas.

Sīkāka informācija par privātmājām ir pieejama www.siguldasmajas.lv vai zvanot pa tālruni 29266969.

Nāc dzīvot Siguldā!

Ielikts: 06.12.2011
Lasīt tālāk


 

Esam pabeiguši darbus būvdarbus Raunā


17.novembrī AS "Siguldas Būvmeistars" būvniecības direktors Juris Pošeika un Raunas novada domes priekšsēdētājs Andris Neimanis parakstīja pieņemšanas - nodošanas aktu par 2010.gada 1.novembrī noslēgto līgumu "Ūdenssaimniecības attīstība Raunas novadā" izpildi.

Ielikts: 01.12.2011
Lasīt tālāk


 

Esam pabeiguši darbus Ķiparos


Valsts svētku priekšvakarā ar svinīgu Nodošanas Aktu parakstīšanu, esam nodevuši ekspluatācijā Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus Ķiparos Siguldas pagastā.

Kopumā projekta gaitā ir izbūvēti 1472, 2 m ūdensvada, 3129,81m kanalizācijas pašteces, 638 m kanalizācijas cauruļu, uzbūvētas divas sūkņu stacijas, un uzstādīti 8 ūdens plūsmas mērītāju aku komplekti.

Projekts ir realizēts ar ES līdzfinansējumu.

Paldies pasūtītājam SIA „Saltavots” par veiksmīgo sadarbību. Paldies visiem sadarbības partneriem, apakšuzņēmējiem un mūsu darbiniekiem, kuri strādāja šajā objektā.

Ielikts: 21.11.2011
Lasīt tālāk