Aktualitātes
Būvniecība
Būvmateriālu tirdzniecība - RBTC
Būvmateriālu ražošana karjeros
Autotransporta pakalpojumi
 
Meklēšana

AS "Siguldas Būvmeistars" Ilgtspējas indeksa novērtēšanā piedalās jau astoņus gadus. Un esam ieguvuši sudraba kategorijas novērtējumu.

AS "Siguldas Būvmeistars" savu darbību ir sertificējis atbilstoši starptautiski zināmiem standartiem - ISO 9001:2015 Kvalitātes vadības sistēma, OHSAS 18001:2007 Arodveselības un darba drošuma pārvaldības sistēma un ISO 14001:2015 Vides pārvaldības sistēma.

Būvmeistara jaunumi
Būvmeistara jaunumi

 

LAT

RUS

ENG

 

Sākums >> Aktualitātes >> Būvmeistara jaunumi


AS „Siguldas Būvmeistars” 16.novembrī noslēdza līgumu ar SIA „Saltavots” par „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecību „Ķiparos” (t.sk. magnētisko plūsmas mērītāju uzstādīšanu)


Projekta gaitā ir paredzēts izbūvēt jaunu ūdensvadu, saimnieciskās pašteces kanalizācijas tīklu izbūvi, jaunu kanalizācijas sūkņu staciju un spiedvadu izbūvi, kā arī ūdens plūsmas mērītāju uzstādīšanu uz ūdensvada tīkliem.

Projekta realizācijas laiks ir paredzēts no 2010.gada decembra līdz 2011.gada rudenim.

Esam gandarīti, ka mums atkal ir iespēja strādāt mūsu mājās - Siguldā.

Ielikts: 23.11.2010
Lasīt tālāk


 

AS "Siguldas Būvmeistars" futbola komanda ir ļoti veiksmīgi uzsākusi jauno sezonu


Sākoties rudens sezonai ir atsākusies arī aktīvāka sportošana telpās. Arī mūsu Siguldas Būvmeistara futbola komanda ir uzsākusi jauno sezonu piedaloties Siguldas novada 2010./2011.gada atklātajā turnīrā telpu futbolā. AS „Siguldas Būvmeistars” futbola komandai līdz šim ir izcīnītas 2 uzvaras 2 spēlēs.

Īpašs prieks jaunajā sezonā gan komandai, gan līdzjutējiem ir par jaunajiem formas tērpiem. Ceram, ka jaunās formas palīdzēs mūsu komandai grūtajos un izšķirošajos spēles mirkļos.

Mēs lepojamies ar mūsu sportistiem un novēlam arī turpmākās spēlēs skaistas uzvaras!

Ielikts: 22.11.2010
Lasīt tālāk


 

AS "Siguldas Būvmeistars" ir noslēdzis līgumu ar Raunas novada domi par projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Raunas novada Raunas un Rozes ciemos" realizāciju


Projekta gaitā ir paredzēts izbūvēt jaunus ūdensvadu un kanalizācijas tīklus, ierīkot jaunu ūdensapgādes urbumu, kā arī izbūvēt notekūdeņu attīrīšanas ietaises un ūdens sagatavošanas staciju.

Projektu ir plānots realizēt no 2010.gada novembra līdz 2011.gada novembrim.

Ielikts: 03.11.2010
Lasīt tālāk


 

AS "Siguldas Būvmeistars" rūpējas par vidi un lieto zaļo elektroenerģiju


AS "Latvenergo" izsniegtais sertifikāts POWERED BY GREEN apliecina, ka uzņēmuma piegādātās elektroenerģijas īpatsvars no atjaunojamiem resursiem ir vismaz 70%.

Ielikts: 25.10.2010
Lasīt tālāk


 

RBTC „Gāles Nams” 30.oktobrī aicina uz OSRAM DIENĀM!


Sestdien, 30.oktobrī no plkst. 11:00-14:00 visi interesenti tiek laipni aicināti uz Gāles Nama „OSRAM dienām”.

Pieredzējuši speciālisti stāstīs par lampām, tiks veikti neatkarīgi lampu testi, kā arī speciālisti atbildēs uz citiem klientu interesējošiem jautājumiem.

Esam padomājuši arī par mazajiem veikala apmeklētājiem pārsteidzot viņus ar spēlēm un balvām.

Tiksimies Gāles Namā OSRAM dienās!

Ielikts: 22.10.2010
Lasīt tālāk


 

AS „Siguldas Būvmeistars” ir noslēdzis līgumu ar P/a „Līvi” par lietus ūdens sūkņu stacijas izbūvi Ikšķilē


Darbu gaitā ir plānots izbūvēt kanalizācijas tīklus, kā arī uzmontēt jaunu kanalizācijas sūkņu staciju.

Darbi tiks pabeigti līdz 2010.gada 30.novembrim.

Ielikts: 12.10.2010
Lasīt tālāk


 

AS „Siguldas Būvmeistars” ir noslēdzis līgumu ar SIA „Saltavots” par Krimuldas Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukciju


Darbu gaitā tiks izbūvēti jauni tīkli, tiks rekonstruēta esošā sūkņu stacija, ka arī veikta esošo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija.
Darbi tiks pabeigti līdz 2011.gada augustam.

Ielikts: 11.10.2010
Lasīt tālāk


 

AS "Siguldas Būvmeistars" ir noslēgusi līgumu ar SIA "Venta FM" par ražotnes būvniecību Alsungā


Līgums paredz uzbūvēt ražotnes korpusu 1625m2 platībā. Galvenie darbi jāpaveic līdz pavasarim. Siguldas Būvmeistaram šī būs jauna pieredze, jo būvniecība būs jāveic vienlaicīgi ar iekārtu montāžu.

Esam jau uzsākuši būvdarbus un patreiz tiek veikti būvobjekta sagatavošanas darbi.

Ielikts: 05.10.2010
Lasīt tālāk