Aktualitātes
Būvniecība
Būvmateriālu tirdzniecība - RBTC
Būvmateriālu ražošana karjeros
Autotransporta pakalpojumi
 
Meklēšana

AS "Siguldas Būvmeistars" Ilgtspējas indeksa novērtēšanā piedalās jau astoņus gadus. Un esam ieguvuši sudraba kategorijas novērtējumu.

AS "Siguldas Būvmeistars" savu darbību ir sertificējis atbilstoši starptautiski zināmiem standartiem - ISO 9001:2015 Kvalitātes vadības sistēma, OHSAS 18001:2007 Arodveselības un darba drošuma pārvaldības sistēma un ISO 14001:2015 Vides pārvaldības sistēma.

Būvmeistara jaunumi
Būvmeistara jaunumi

 

LAT

RUS

ENG

 

Sākums >> Aktualitātes >> Būvmeistara jaunumi


Šogad AS „Siguldas Būvmeistars” svin savas pastāvēšanas 15 gadadienu


Siguldas Būvmeistara pirmsākumi meklējami jau tālajā 1957.gadā un laikam ejot uzņēmums ir pieredzējis vadības un nosaukumu maiņas un 1993.gada 17.martā AS „Siguldas Būvmeistars” tika izveidota uz SIA „Siguldas Būvmeistars” bāzes.

Ielikts: 18.03.2008
Lasīt tālāk


 

19.aprīlī notiks AS "Siguldas Būvmeistars" kārtējā akcionāru kopsapulce


Akciju sabiedrības „Siguldas Būvmeistars” valde paziņo, ka 2008.gada 19.aprīlī plkst. 10.00, Siguldā, Gāles ielā 27, 2.stāvā notiks kārtējā akcionāru pilnsapulce.

Ielikts: 15.03.2008
Lasīt tālāk


 

Objektā "Siguldas Mājas" aktīva darbība


Patreiz aktīvi darbojamies pie dzīvojamās mājas Nr.8.
Ir uzstādīts torņa krāns un tiek montēti pārseguma paneļi.
Sīkāku informaciju par būvniecības gaitu un projekta realzāciju meklējiet mājas lapā www.siguldasmajas.lv.

Ielikts: 13.03.2008
Lasīt tālāk


 

Noris aktīva būvniecība Siguldas dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtu izbūvē


Esam iebetonējuši otrā pacēluma sūkņu telpas pamatni, kā arī ir uzsākti darbi arī pie baseina pamatnes izveides.

Ielikts: 12.03.2008
Lasīt tālāk


 

Lielvārdes objektā darbi rit uz priekšu ļoti aktīvi


Lielvārdes notekūdeņu attīrīšanas ietaišu būvniecība noris pēc plāna.
Patreiz darbojamies pie ļoti smalku formu monolītā dzelzsbetona konstrukciiju rezervuāru būvniecības, kā arī tiek būvēti pievadkanāli un administrācijas ēka.

Ielikts: 10.03.2008
Lasīt tālāk


 

Esam uzsākuši darbus pie dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtu izbūves Siguldā


Veiksmīgi esam uzsākuši darbus Siguldā pie dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtu izbūves.

Pašreiz aktīvi noris projektēšanas darbi un vienlaicīgi ir saņemta būvatļauja būvlaukuma sagatavošanai Saules ielā 2, kur ir paredzētas ūdens attīrīšanas iekārtas un „Paceplīši” – 2, kur būs ūdens ņemšanas vieta.

Darbus plānots ir pabeigt līdz 2008.gada 6.novembrim.

Darbu vadītājs ir mūsu Aleksandrs Bezrukovs.

Ielikts: 07.01.2008
Lasīt tālāk


 

Turpinām aktīvu darbību Lielvārdē


Aktīvi turpinām darbību pie notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūves Lielvārdē.

Darbu vadītājs ir mūsu Leonards Strautiņš.

Darbus plānojam pabeigt šī gada nogalē.

Ielikts: 03.01.2008
Lasīt tālāk


 

Esam uzsākuši būvniecības darbus dzīvojamo māju kvartālā „Siguldas Mājas”


Veiksmīgi esam uzsākuši kvartāla būvniecību. Sākotnēji tika veikti sagatavošanās darbi būvniecībai, kā arī tika izbūvēts piebraucamais ceļs. Esam jau uzsākuši pirmo divu daudzdzīvokļu māju būvniecības darbus.

Ielikts: 26.11.2007
Lasīt tālāk