Aktualitātes
Būvniecība
Būvmateriālu tirdzniecība - RBTC
Būvmateriālu ražošana karjeros
Autotransporta pakalpojumi
 
Meklēšana

AS “Siguldas Būvmeistars” Ilgtspējas indeksa novērtēšanā ir ieguvis sudraba kategorijas novērtējumu.

AS "Siguldas Būvmeistars" savu darbību ir sertificējis atbilstoši starptautiski zināmiem standartiem - ISO 9001:2015 Kvalitātes vadības sistēma, OHSAS 18001:2007 Arodveselības un darba drošuma pārvaldības sistēma un ISO 14001:2015 Vides pārvaldības sistēma.

Būvmeistara jaunumi
Būvmeistara jaunumi

 

LAT

RUS

ENG

 

Sākums >> Aktualitātes >> Būvmeistara jaunumi


AS "Siguldas Būvmeistars" uzņem pie sevis Latvijas Lauksaimniecības universitātes Vides un būvzinātņu fakultātes Videssaimniecības specialitātes I kursa studentus


Kā jau pavasarī ierasts, arī šogad AS "Siguldas Būvmeistars" uzņem pie sevis Latvijas Lauksaimniecības universitātes Vides un būvzinātņu fakultātes Videssaimniecības specialitātes I kursa studentus.
Studentus iepazīstinājām ar mūsu Tūrkalnes dolomīta šķembu karjeru, parādot un pastāstot šīs nozares specifiku, kā arī iepazīstinājām ar mūsu dzīvojamo māju kvartālu "Siguldas Mājas".
Mācību prakses ekskursiju organizēšana kopā ar LLU un asoc.prof. A.Šteinartu jau ir kļuvusi par labu un veiksmīgu tradīciju.

Ielikts: 25.05.2017
Lasīt tālāk


 

AS “Siguldas Būvmeistars” ir uzņēmums, kurš aktīvi rūpējas arī par vides aizsardzību. Mums ir svarīga mūsu apkārtējā vide, tās sakārtošana, kā arī nepiesārņošana


Esam ieviesuši un uzturam mūsu uzņēmumu vides aizsardzības standartu ISO 14001:2015 ar nepārtrauktu enerģijas patēriņa izvērtēšanas procesu.
Mēs esam izvērtējuši visus ar mūsu uzņēmuma darbību saistošos vides aspektus un riskus.
Esam izstrādājuši instrukcijas un zinām, kā rīkoties ārkārtas situācijās.
Mēs šķirojam atkritumus un par šķirošanu izglītojam mūsu darbiniekus. Mēs nodalām un nododam bīstamos atkritumus, lai tie nenonākti apkārtējā vidē

Ielikts: 04.04.2017
Lasīt tālāk


 

AS "Siguldas Būvmeistars" 2016.gada bilance un peļņas - zaudējumu aprēķins


AS "Siguldas Būvmeistars" 2016.gada bilance un peļņas - zaudējumu aprēķins:
2016.g. bilance

Ielikts: 15.03.2017
Lasīt tālāk


 

20.februārī veiksmīgi aizvadījām ISO 9001, OHSAS 18001 un ISO 14001 uzraudzības auditus


Šī gada 20.februārī pie mums kā ik gadus viesojās SIA “Bureau Veritas Latvia” auditori, lai veiktu mūsu Uzņēmuma integrētās vadības sistēmas auditu. Šoreiz tikai veikti ISO 9001:2005 un OHSAS 18001:2007 uzraudzības auditi, bet mūsu Vides pārvaldības sistēma tika sertificēta atbilstoši ISO 14001:2015 standartam un papildināta ar nepārtrauktu enerģijas patēriņa izvērtēšanas procesu atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 26.jūlija noteikumiem Nr. 487 “Uzņēmumu energoaudita noteikumi”

Ielikts: 14.03.2017
Lasīt tālāk


 

AS "Siguldas Būvmeistars" ir noslēdzis līgumu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru


AS "Siguldas Būvmeistars" ir noslēdzis līgumu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu programmā "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana"

Ielikts: 08.03.2017
Lasīt tālāk


 

AS "Siguldas Būvmeistars" Vides vadība 2017.gadā


2017.gadā ir veikts regulārs vides resursu monitorings, izveidota ikgadējā uzņēmuma Energobilance.

Ielikts: 11.01.2017
Lasīt tālāk


 

Paldies biedrībai "Cerību spārni" par skaistajām Ziemassvētku kartiņām!


Kā jau ierasts pēdējos gados, mūsu skaistās kartiņas top biedrībā "Cerību spārni". Ar kartiņām svētkos iepriecinām mūsu bijušos darbiniekus - šobrīd pensionārus.

Ielikts: 14.12.2016
Lasīt tālāk


 

Konkursā "Siguldas novada Uzņēmēju Gada balva 2016" esam saņēmuši balvu nominācijā „Novada investors”


2.decembrī Siguldā notika balvu pasniegšana Siguldas pašvaldības organizētajā konkursā "Siguldas novada Uzņēmēju Gada balva". Konkursā tika godināti uzņēmēji, kas aktīvi darbojas savā nozarē un sekmē novada uzņēmējdarbības vides attīstību. AS "Siguldas Būvmeistars" šajā konkursā ieguva nomināciju NOVADA INVESTORS - uzņēmums, kas 2016.gadā ieguldījis līdzekļus ēkās, būvēs, uzņēmējdarbības attīstībā. Decembrī ekspluatācijā tiks nodota jauna 16 dzīvokļu dzīvojamā māja kvartālā „Siguldas mājas”.

Ielikts: 05.12.2016
Lasīt tālāk