Aktualitātes
Būvniecība
Būvmateriālu tirdzniecība - RBTC
Būvmateriālu ražošana karjeros
Autotransporta pakalpojumi
 
Meklēšana

AS "Siguldas Būvmeistars" Ilgtspējas indeksa novērtēšanā piedalās jau astoņus gadus. Un esam ieguvuši sudraba kategorijas novērtējumu.

AS "Siguldas Būvmeistars" savu darbību ir sertificējis atbilstoši starptautiski zināmiem standartiem - ISO 9001:2015 Kvalitātes vadības sistēma, OHSAS 18001:2007 Arodveselības un darba drošuma pārvaldības sistēma un ISO 14001:2015 Vides pārvaldības sistēma.

Būvmeistara jaunumi
Būvmeistara jaunumi

 

LAT

RUS

ENG

 

Sākums >> Aktualitātes >> Būvmeistara jaunumi


Esam pabeiguši Tilžas internātpamatskolas renovācijas darbus


Ar svinīgu pasākumu 16.04.2015. tika pabeigts objekts: “Tilžas internātpamatskolas renovācija, projekta “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Tilžas internātpamatskolā” ietvaros”

Darbus veicām no 2014.gada oktobra līdz 2015.gada aprīlim. Kopumā esam paveikuši šādus darbus

Ielikts: 20.04.2015
Lasīt tālāk


 

Esam saņēmuši pozitīvu atzinumu no Vides pārraudzības valsts biroja “Par derīgo izrakteņu ieguves atradnēs „Kalnagrāvīši” un „Ārēni”, Ropažu novadā, ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu”


Vides pārraudzības valsts birojs ir izsniedzis mums pozitīvu atzinumu par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu “AS “Siguldas Būvmeistars” paredzētajai darbībai

Ielikts: 07.04.2015
Lasīt tālāk


 

AS “Siguldas Būvmeistars” ieguva divus atzinības rakstus būvniecības objektu skatē “Gada labākā būve Latvijā 2014”


Šogad divi no trīs pieteiktajiem objektiem tika skates finālā. Finālā mūsu būvdarbu vadītāji kopā ar uzņēmuma un pasūtītāja pārstāvjiem prezentēja objektus žūrijai.

Ivo Rohtla prezentēja objektu “12 dzīvokļu dzīvojamo māju Dzērveņu ielā 11, Siguldā” nominācijā “Dzīvojamā jaunbūve”.

Jānis Keiselis prezentēja objektu “Baltinavas vidusskola, Kārsavas iela 22, Baltinava, Baltinavas novads” nominācijā “Renovācija”.

Par abiem objektiem saņēmām žūrijas atzinības diplomus.

Sakām mīļu paldies gan pasūtītājiem, gan visiem iesaistītājiem darbiniekiem un sadarbības partneriem par veiksmīgu projektu realizāciju

Ielikts: 30.03.2015
Lasīt tālāk


 

Paziņojums par kārtējo akcionāru sapulci


Akciju sabiedrības „Siguldas Būvmeistars” valde paziņo, ka 2015.gada 24.aprīlī plkst. 17.00 Siguldā, Gāles ielā 27 AS „Siguldas Būvmeistars” birojā 2.stāvā notiks kārtējā akcionāru sapulce.


Ar sapulces lēmumu projektiem akcionāri var iepazīties AS „Siguldas Būvmeistars” birojā Gāles ielā 27, Siguldā, darba dienās no 9.00 līdz 12.00, sākot ar 07.04.2015.
Uzziņas pa tālr. 67973896.

Ielikts: 25.03.2015
Lasīt tālāk


 

AS "Siguldas Būvmeistars" piedalās ES līdzfinansētu apmācību projektos


AS "Siguldas Būvmeistars" piedalās ES līdzfinansētu apmācību projektos.

Ielikts: 24.02.2015
Lasīt tālāk


 

Izīrējam telpas AS "Siguldas Būvmeistars" industriālajā teritorijā Gāles ielā 27, Siguldā


Izīrējam telpas AS „Siguldas Būvmeistars” industriālajā teritorijā. Telpas ir piemērotas noliktavas, darbnīcas vai nelielas ražotnes ierīkošanai. Kopējā platība ir 40 m2.
Teritorija ir slēgta, tai ir apsardze 24h diennaktī, kā arī visas komunikācijas.
Telpas ir iespējams pielāgot atbilstoši klienta vajadzībām.
Cena: 100 EUR/mēnesī +PVN, + elektrība pēc skaitītāja.
Kontaktinformācija: Jānis Purgailis, janis.purgailis@buvmeistars.lv; tālrunis 29266969.

Ielikts: 04.02.2015
Lasīt tālāk


 

AS “Siguldas Būvmeistars” 28.janvārī veiksmīgi aizvadīja ISO 9001 pārsertifikācijas auditu un OHSAS 18001 un ISO 14001 uzraudzības auditus


28.janvārī, kā jau ierasts gada sākumā, pie mums viesojās Bureau Veritas auditori, lai veiktu mūsu Uzņēmuma vadības sistēmas auditu. Šoreiz tika veikts ISO 9001:2008 pārsertifikācijas audits un OHSAS 18001:2007 un ISO 14001:2004 uzraudzības auditi

Ielikts: 29.01.2015
Lasīt tālāk


 

Esam saņēmuši pateicības rakstu no Siguldas novada Domes par ieguldījumu un atbalstu Siguldas novada sporta dzīves attīstībā un sporta pasākumu īstenošanā


12.decembrī Siguldas pagasta kultūras namā notika svinīgā „Siguldas novada Sporta laureāts 2014” balvu pasniegšanas ceremonija, kuras laikā tika pasniegti apbalvojumi labākajiem Siguldas novada sportistiem, sporta skolotājiem, treneriem un citiem sporta jomas darbiniekiem un organizācijām, kā arī balva par Mūža ieguldījumu sportā

Ielikts: 15.12.2014
Lasīt tālāk