Aktualitātes
Būvniecība
Būvmateriālu tirdzniecība - RBTC
Būvmateriālu ražošana karjeros
Autotransporta pakalpojumi
 
Meklēšana

AS “Siguldas Būvmeistars” Ilgtspējas indeksa novērtēšanā ir ieguvis sudraba kategorijas novērtējumu.

AS "Siguldas Būvmeistars" savu darbību ir sertificējis atbilstoši starptautiski zināmiem standartiem - ISO 9001:2015 Kvalitātes vadības sistēma, OHSAS 18001:2007 Arodveselības un darba drošuma pārvaldības sistēma un ISO 14001:2015 Vides pārvaldības sistēma.

Būvmeistara jaunumi
Būvmeistara jaunumi

 

LAT

RUS

ENG

 

Sākums >> Aktualitātes >> Būvmeistara jaunumi


AS “SIGULDAS BŪVMEISTARS” un velokomanda “SIGULDIETIS” atbalstīja un piedalījās MTB trases posma “akmeņdārzs” izbūvē sacensībām "Siguldas kauss" XCO UCI C2 (Sigulda Cup) 04.07.2015.


Nedēļas nogalē Siguldā Laurenču trasē pirmo reizi Latvijā notikušajās Starptautiskās riteņbraukšanas savienības (UCI) 2.kategorijas sacensībās kalnu divriteņiem (MTB) Olimpiskajā krosā divas godalgotas vietas tika Latvijas pārstāvjiem.
AS “SIGULDAS BŪVMEISTARS” un velokomanda “SIGULDIETIS” atbalstīja un piedalījās MTB trases posma “akmeņdārzs” izbūvē sacensībām "Siguldas kauss" XCO UCI C2 (Sigulda Cup).

Foto: www.sigulda.lv

Ielikts: 06.07.2015
Lasīt tālāk


 

AS “Siguldas Būvmeistars” riteņbraucēju komanda piedalās Siguldas svētku gājienā


Šogad Siguldas pilsētas svētku gājienā piedalījās mūsu riteņbraucēju komanda “Siguldietis”. Šajā reizē svētku gājiens bija īpaši kupli apmeklēts un tajā piedalījās labākie Siguldas uzņēmumi, iestādes un kolektīvi.

Ielikts: 03.06.2015
Lasīt tālāk


 

Maija nogalē pie mums – AS “Siguldas Būvmeistars” viesojās Indijas Rotari kluba pārstāvji


Māja nogalē AS “Siguldas Būvmeistars” viesojās Indijas Rotari kluba RI DISTRICT 3060 pārstāvji. Mēs viņus iepazīstinājām gan ar mūsu uzņēmumu, gan arī viesus par Siguldas novada aktualitātēm informēja Siguldas Attīstības aģentūras direktore Laura Konstante.
Rotari kluba pārstāvji Latvijā bija ieradušos Zviedrijas, Indijas un Latvijas Rotari klubu sadraudzības ietvaros.

Ielikts: 02.06.2015
Lasīt tālāk


 

AS “Siguldas Būvmeistars” viesojas Latvijas Lauksaimniecības Universitātes studenti


Kā jau ierasts, arī šogad Latvijas Lauksaimniecības Universitātes 1.kursa studenti 28.05.15. apmeklēja AS “Siguldas Būvmeistars” ikgadējās mācību prakses ietvaros.
Profesora Andra Šteinerta vadībā bija ieradušies 16.studenti no Lauku Inženieru fakultātes Vides un ūdenssaimniecības studiju programmas. Mācību ekskursijas ietvaros studentiem izrādījām Siguldas dzeramā ūdens attīrīšanas ietaises, mūsu jauno 16 dzīvokļu māju Siguldā, Satezeles ielā kā arī laboratoriju un dolomīta šķembu karjeru “Tūrkalne”.

Ielikts: 28.05.2015
Lasīt tālāk


 

AS “Siguldas Būvmeistars” valdes priekšsēdētājs Jānis Libkovskis piedalījās otrajā Baltijas valstu būvmateriālu ieguvēju forumā Igaunijā


2015.gada 14. un 15. maijā Igaunijas pilsētā Pērnavā tika organizēts jau otrais Baltijas valstu būvmateriālu izejvielu ieguvēju forumus „Būvmateriālu izejvielu ieguve – saimnieciskās darbības pabērns“. Iepriekšējo reizi šāds forums norisinājās pirms trim gadiem un toreiz tas radīja lielu interesi visās trijās Baltijas valstīs

Ielikts: 18.05.2015
Lasīt tālāk


 

AS "Siguldas Būvmeistars" 2014.gada bilance un peļņas - zaudējumu aprēķins


AS "Siguldas Būvmeistars" 2014.gada bilance un peļņas - zaudējumu aprēķins. 2014.g. bilance

Ielikts: 05.05.2015
Lasīt tālāk


 

Esam pabeiguši Tilžas internātpamatskolas renovācijas darbus


Ar svinīgu pasākumu 16.04.2015. tika pabeigts objekts: “Tilžas internātpamatskolas renovācija, projekta “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Tilžas internātpamatskolā” ietvaros”

Darbus veicām no 2014.gada oktobra līdz 2015.gada aprīlim. Kopumā esam paveikuši šādus darbus

Ielikts: 20.04.2015
Lasīt tālāk


 

Esam saņēmuši pozitīvu atzinumu no Vides pārraudzības valsts biroja “Par derīgo izrakteņu ieguves atradnēs „Kalnagrāvīši” un „Ārēni”, Ropažu novadā, ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu”


Vides pārraudzības valsts birojs ir izsniedzis mums pozitīvu atzinumu par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu “AS “Siguldas Būvmeistars” paredzētajai darbībai

Ielikts: 07.04.2015
Lasīt tālāk