Aktualitātes
Būvniecība
Būvmateriālu tirdzniecība - RBTC
Būvmateriālu ražošana karjeros
Autotransporta pakalpojumi
 
Meklēšana

AS “Siguldas Būvmeistars” Ilgtspējas indeksa novērtēšanā ir ieguvis sudraba kategorijas novērtējumu.

AS "Siguldas Būvmeistars" savu darbību ir sertificējis atbilstoši starptautiski zināmiem standartiem - ISO 9001:2015 Kvalitātes vadības sistēma, OHSAS 18001:2007 Arodveselības un darba drošuma pārvaldības sistēma un ISO 14001:2015 Vides pārvaldības sistēma.

Būvmeistara jaunumi
Būvmeistara jaunumi

 

LAT

RUS

ENG

 

Sākums >> Aktualitātes >> Būvmeistara jaunumi


AS “Siguldas Būvmeistars” viesojas Latvijas Lauksaimniecības Universitātes studenti


Kā jau ierasts, arī šogad Latvijas Lauksaimniecības Universitātes 1.kursa studenti 28.05.15. apmeklēja AS “Siguldas Būvmeistars” ikgadējās mācību prakses ietvaros.
Profesora Andra Šteinerta vadībā bija ieradušies 16.studenti no Lauku Inženieru fakultātes Vides un ūdenssaimniecības studiju programmas. Mācību ekskursijas ietvaros studentiem izrādījām Siguldas dzeramā ūdens attīrīšanas ietaises, mūsu jauno 16 dzīvokļu māju Siguldā, Satezeles ielā kā arī laboratoriju un dolomīta šķembu karjeru “Tūrkalne”.

Ielikts: 28.05.2015
Lasīt tālāk


 

AS “Siguldas Būvmeistars” valdes priekšsēdētājs Jānis Libkovskis piedalījās otrajā Baltijas valstu būvmateriālu ieguvēju forumā Igaunijā


2015.gada 14. un 15. maijā Igaunijas pilsētā Pērnavā tika organizēts jau otrais Baltijas valstu būvmateriālu izejvielu ieguvēju forumus „Būvmateriālu izejvielu ieguve – saimnieciskās darbības pabērns“. Iepriekšējo reizi šāds forums norisinājās pirms trim gadiem un toreiz tas radīja lielu interesi visās trijās Baltijas valstīs

Ielikts: 18.05.2015
Lasīt tālāk


 

AS "Siguldas Būvmeistars" 2014.gada bilance un peļņas - zaudējumu aprēķins


AS "Siguldas Būvmeistars" 2014.gada bilance un peļņas - zaudējumu aprēķins. 2014.g. bilance

Ielikts: 05.05.2015
Lasīt tālāk


 

Esam pabeiguši Tilžas internātpamatskolas renovācijas darbus


Ar svinīgu pasākumu 16.04.2015. tika pabeigts objekts: “Tilžas internātpamatskolas renovācija, projekta “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Tilžas internātpamatskolā” ietvaros”

Darbus veicām no 2014.gada oktobra līdz 2015.gada aprīlim. Kopumā esam paveikuši šādus darbus

Ielikts: 20.04.2015
Lasīt tālāk


 

Esam saņēmuši pozitīvu atzinumu no Vides pārraudzības valsts biroja “Par derīgo izrakteņu ieguves atradnēs „Kalnagrāvīši” un „Ārēni”, Ropažu novadā, ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu”


Vides pārraudzības valsts birojs ir izsniedzis mums pozitīvu atzinumu par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu “AS “Siguldas Būvmeistars” paredzētajai darbībai

Ielikts: 07.04.2015
Lasīt tālāk


 

AS “Siguldas Būvmeistars” ieguva divus atzinības rakstus būvniecības objektu skatē “Gada labākā būve Latvijā 2014”


Šogad divi no trīs pieteiktajiem objektiem tika skates finālā. Finālā mūsu būvdarbu vadītāji kopā ar uzņēmuma un pasūtītāja pārstāvjiem prezentēja objektus žūrijai.

Ivo Rohtla prezentēja objektu “12 dzīvokļu dzīvojamo māju Dzērveņu ielā 11, Siguldā” nominācijā “Dzīvojamā jaunbūve”.

Jānis Keiselis prezentēja objektu “Baltinavas vidusskola, Kārsavas iela 22, Baltinava, Baltinavas novads” nominācijā “Renovācija”.

Par abiem objektiem saņēmām žūrijas atzinības diplomus.

Sakām mīļu paldies gan pasūtītājiem, gan visiem iesaistītājiem darbiniekiem un sadarbības partneriem par veiksmīgu projektu realizāciju

Ielikts: 30.03.2015
Lasīt tālāk


 

Paziņojums par kārtējo akcionāru sapulci


Akciju sabiedrības „Siguldas Būvmeistars” valde paziņo, ka 2015.gada 24.aprīlī plkst. 17.00 Siguldā, Gāles ielā 27 AS „Siguldas Būvmeistars” birojā 2.stāvā notiks kārtējā akcionāru sapulce.


Ar sapulces lēmumu projektiem akcionāri var iepazīties AS „Siguldas Būvmeistars” birojā Gāles ielā 27, Siguldā, darba dienās no 9.00 līdz 12.00, sākot ar 07.04.2015.
Uzziņas pa tālr. 67973896.

Ielikts: 25.03.2015
Lasīt tālāk


 

AS "Siguldas Būvmeistars" piedalās ES līdzfinansētu apmācību projektos


AS "Siguldas Būvmeistars" piedalās ES līdzfinansētu apmācību projektos.

Ielikts: 24.02.2015
Lasīt tālāk