Aktualitātes
Būvniecība
Būvmateriālu tirdzniecība - RBTC
Būvmateriālu ražošana karjeros
Autotransporta pakalpojumi
 
Meklēšana

AS “Siguldas Būvmeistars” Ilgtspējas indeksa novērtēšanā ir ieguvis sudraba kategorijas novērtējumu.

AS "Siguldas Būvmeistars" savu darbību ir sertificējis atbilstoši starptautiski zināmiem standartiem - ISO 9001:2015 Kvalitātes vadības sistēma, OHSAS 18001:2007 Arodveselības un darba drošuma pārvaldības sistēma un ISO 14001:2015 Vides pārvaldības sistēma.

Inženierbūves
Inženierbūves

 

LAT

RUS

ENG

 

Sākums >> Būvniecība >> Nozīmīgākie projekti >> Inženierbūves


Objekts

Statuss

Gads

Apjoms

 

Koka kāpņu un aizsargbarjeru izbūve Dubkalna ezera mežos Ikšķiles un Ogres novados

Ģenerāluzņēmējs

2016

Dabas tūrisma infrastruktūras būvdarbi Gaujas nacionālajā parkā un dabas liegumā "Mežmuižas avoti"

Ģenerāluzņēmējs

2015

Tūrisma maršruti 30 km garumā, 2175 m2 stāvlaukumi, izbūvēti informācijas stendi, norādes un atpūtas vietas

Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve ciematā Ziedonis, Ķekavas novadā

Ģenerāluzņēmējs

2014-2015

3 kanalizācijas sūkņu stacijas,
10 294 m kanalizācijas tīklu un
9 853 m ūdensvada tīklu.

Ūdensapgādes un kanalizācijas attīstība Ķekavā (II.fāze)

Ģenerāluzņēmējs

2012-2013

Kanalizācijas tīkli – 34 km
9 kanalizācijas sūkņu stacijas

bildes

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecību Siguldā” 1.un 2. Iepirkuma daļa

Ģenerāluzņēmējs

2012-2013

14 km Kanalizācijas un ūdensvada tīkli

bildes

Ūdenssaimniecības attīstība Baltinavas novada Baltinavas ciemā

Ģenerāluzņēmējs

2012

Ūdens atdzelžošanas stacija – 15m3/h
Notekūdens attīrīšanas iekārtas – 8m3/h
Tīkli - 6 km

bildes

Ūdensapgādes sistēmas un esošās kanalizācijas kolektora pārbūve, jaunas KSS ierīkošana Priekuļos, II kārta

Ģenerāluzņēmējs

2011-2013

Ūdens tīkli – 2,1 km
Kanalizācijas tīkli – 0,9km
Jauna ūdens sagatavošanas stacija
Ūdenstornis
1 Kanalizācijas sūkņu stacija
3 artēziskie urbumi

bildes

Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu projektēšana un būvdarbi Īslīces pagastā

Ģenerāluzņēmējs

2011-2012

200 m3/h

bildes

Kanalizācijas tīklu būvdarbi Īslīces pagastā

Ģenerāluzņēmējs

2011-2012

Kanalizācijas tīkli – 6,2 km
5 Kanalizācijas sūkņu stacijas

bildes

Ūdensvada un kanalizācijas sistēmas būvdarbi Lielvārdē

Ģenerāluzņēmējs

2011-2012

3 Kanalizācijas sūkņu stacijas
Ūdens tīkli – 13 km
Kanalizācijas tīkli – 10,8 km

bildes

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība „Ķiparos”

Ģenerāluzņēmējs

2010-2011

Ūdens tīkli – 1,4 km
Kanalizācijas tīkli – 3,8 km
3 Kanalizācijas sūkņu stacijas

bildes

Krimuldas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija

Ģenerāluzņēmējs

2010-2011

NAI – 50m3/diennaktī

bildes

Ūdenssaimniecības attīstība Raunas novada Raunas ciemā

Ģenerāluzņēmējs

2010-2011

Ūdens tīkli – 4,2 km
Kanalizācijas tīkli – 4,1 km
2 Kanalizācijas sūkņu stacijas

bildes

Kanalizācijas tīklu, kanalizācijas sūkņu stacijas un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecība Pļaviņās 2.daļa – Pļaviņu NAI un KSS rekonstrukcija

Apakšuzņēmējs

2009 - 2010

KSS - 55m3/h
NAI - 112 m3/h

bildes

Baldones notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un dzeramā ūdens stacijas izbūve

Ģenerāluzņēmējs

2009-2010

Notekūdeņu attīrīšana 550m3/ diennaktī
Ūdens attīrīšana 45m3/h

bildes

Bobsleja un kamaniņu starta estakādes izbūve Siguldas Bobsleja un kamaniņu trases teritorijā

Ģenerāluzņēmējs

2009

Kopējā izbūvētā platība 550m2, estakādes garums 90,35m, uzsaldētā ledus apjoms 204m2

bildes

Dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtu izbūve Siguldā

Ģenerāluzņēmējs

2007-2008

2800m3/diennaktī

bildes

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija Lielvārdē

Ģenerāluzņēmējs

2007-2008

7200m3/diennaktī

bildes

Ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana un rekonstrukcija Siguldā

Ģenerāluzņēmējs

2007

Tiks izbūvēti 13,4km jaunu cauruļvadu un izbūvētas 5 jaunas sūkņu stacijas

bildes

Ventspils pilsētas kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas ietaises

Apakšuzņēmējs

2004 - 2005

19200m3/diennaktī

bildes

Rīgas pilsētas izgāztuves „Getliņi” notekūdeņu attīrīšanas ietaises

Ģenerāluzņēmējs

2003

900m3/diennaktī

bildes

Dzeramā ūdens attīrīšanas ietaises Saldū, Kuldīgā, Bauskā, Gulbenē

Apakšuzņēmējs

2002

200m3/stundā

bildes

Siguldas pilsētas kanalizācijas ūdeņu attīrīšanas ietaises

Apakšuzņēmējs

2002

700m3/stundā

bildes

Madonas pilsētas ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcija

Ģenerāluzņēmējs

2001

216m3/stundā

bildes

Siguldas pilsētas kanalizācijas spiedvads un sūkņu stacija

Ģenerāluzņēmējs

2000

Cauruļvadi 560 t.m

bildes

Limbažu pilsētas kanalizācijas ūdeņu attīrīšanas ietaišu biobloka rekonstrukcija

Ģenerāluzņēmējs

2000

4200m3/diennaktī

bildes

Limbažu pilsētas kanalizācijas ūdeņu attīrīšanas ietaišu rekonstrukcija

Apakšuzņēmējs

2000

4200m3/diennaktī

bildes

Mucenieku pagasta kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas ietaises

Ģenerāluzņēmējs

1998

296m3

bildes

Rudes ciemata kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas ietaises

Ģenerāluzņēmējs

1998

BIO-100

 

Madonas pilsētas kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas ietaises

Apakšuzņēmējs

1998

225m3/stundā

bildes

Cēsu pilsētas kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas ietaises

Apakšuzņēmējs

1995

2400 m3 diennaktī

bildes

Mālpils katlu māja

Apakšuzņēmējs

1994

400 kW

bildes